ANAC u brojevima

  • Više od 4,000,000 dijagnoza od osnivanja
  • Više od 200,000 dijagnoza godišnje
  • Više od 470,000 pregledanih mašinskih komponenti
  • Više od 30 godina iskustva