Sistem kontrole zaliha | Total Visiostock

Sistem kontrole zaliha

Visiostock

Nivo vašeg rezervoara za mazivo se trenutno ručno proverava. Ukoliko se ovo nadgledanje ne vrši redovno ili je netačno, postoji rizik da će vam ponestati zaliha, što znači:
•    sigurno ćete morati da napravite hitnu narudžbinu,
•    to takođe može dovesti do obustave rada u radionici. Što može da rezultira gubitkom posla.
Visiostock sistem vam omogućava da izbegnete ove rizike zahvaljujući uređaju za merenje koji se stalno nalazi u rezervoarima. Kada se dosegne kritičan nivo (koji vi birate), obaveštenje se automatski šalje kompaniji TOTAL koja će vas zatim kontaktirati da bi organizovala dostavu.

U praksi: ustanovljeni proces informacija i delovanja

Sonda koja meri apsolutan pritisak povezana je sa...
•    kontrolnom jedinicom koja sadrži profesionalni GSM mobilni uređaj (najviše četiri sonde po jedinici).
•    baterijama (nema žica).

Pojednostavljenje kontrole preporučenih maziva

•    tačan i redovan nadzor rezervoara
•    omogućava da ne morate brinuti o nadzoru rezervoara,
•    pojednostavljuje nabavku maziva.

Procedura obaveštavanja:

•    Sonda meri nivo maziva u rezervoaru.
•    Ove informacije se automatski šalju putem GSM mobilne mreže do servera na internetu.
•    Kada sistem detektuje nivo ispod minimalne granice, pošalje obaveštenje putem SMS-a ili e-pošte.
•    TOTAL vas kontaktira i ponudi dostavu
Za više informacija o softveru LubConsult kontaktirajte nas.

POGODNOSTI ZA VAS

U praksi: ustanovljeni proces informacija

Visiostock

Sonda koja meri apsolutan pritisak povezana je sa...
•    kontrolnom jedinicom koja sadrži profesionalni GSM mobilni uređaj (najviše četiri sonde po jedinici).
•    baterijama (nema žica).

Pogodnosti

Nema više zastoja u zalihama
•    lakše upravljajte zalihama,
•    poboljšajte kontinuitet aktivnosti tako što ćete uvek predvideti potrebu za snabdevanjem,
•    iskoristite tačnije podatke o
•    kontroli potrošnje maziva,
•    optimizujte upravljanje ukoliko vaša kompanije ima više lokacija tako što ćete imate centralno mesto za kupovinu maziva.

?? ?? ?? ??