Pravila konkursa | TAKMIČENJE TOTAL MAJSTORSKA RADIONICA

TAKMIČENJE „TOTAL MAJSTORSKA RADIONICA“

Pravila i uslovi takmičenja

Ovo takmičenje organizuje agencija SmartPoint Adria (Rajka Mitića 14a, 11000 Beograd, matični broj 20776650) za potrebe realizacije marketinške kampanje kompanije Total Serbia d.o.o. (Milentija Popovića 5a, 11070 Novi Beograd; matični broj 20662603).

Za učešće u takmičenju “TOTAL Majstorska radionica” morate biti u potpunosti saglasni sa Uslovima i pravilima takmičenja.

Svi zainteresovani koji su stariji od 18 godina mogu se takmičiti u pronalaženju skrivenih predmeta u “TOTAL Majstorskoj radionici” kojoj se pristupa pomoću Oculus Rift uređaja za virtuelnu stvarnost. Cilj igre je pronaći 10 zadatih predmeta koji se nalaze u virtuelnoj radionici za što kraće vreme, u okviru 3 minuta koliko svaki igrač ima na raspolaganju. Predmeti se nalaze unutar virtuelne radionice i svakom učesniku se nasumičnim izborom koji generiše sama igra zadaje isti broj predmeta.

Po završetku igre, TOTAL promoter upisuje ostvareni rezultat u bazu podataka i učesnik ima pravo da zatraži na uvid upisani rezultat na licu mesta. Obaveza učesnika je da TOTAL promoteru ostavi podatke (ime, prezime i broj telefona) koji će biti korišćeni isključivo u cilju identifikacije učesnika i kontaktiranja pobednika povodom preuzimanja nagrada. Učesnik je dužan da ostavi podatke koji odgovaraju podacima u ličnoj karti ili drugom identifikacionom dokumentu.

Učesnici mogu proveriti rezultate takmičenja na sajtu www.total-serbia.rs u okviru sekcije „TOTAL Majstorska radionica“.

Dobitnici nagrada će biti kontaktirani putem telefona i/ili mejla radi dogovora oko preuzimanja nagrada.

Takmičenje “TOTAL Majstorska radionica”  počinje 15.12.2017. u 15h a završava se 29.12.2017. u 21h.

Mesto održavanja takmičenja „TOTAL Majstorska radionica“ je promotivni štand Totala koji se nalazi u šoping centru Ušće u Beogradu, radnim danima od 15h do 21h i vikendom od 12 do 20h.

Maloletna lica starija od 13 godina imaju pravo na jedno učešće u igri, isključivo u pratnji roditelja ili staratelja ali ne mogu ostavljati podatke u bazi. Umesto njih, neophodne podatke može ostaviti roditelj ili staratelj.

Učesnik ima pravo da se takmiči samo jedanput.

Pravo na nagrade u ovom takmičenju nemaju:

 

  • Zaposleni u kompaniji Total Serbia d.o.o  kao i članovi njihovih porodica do trećeg stepena srodstva, prijatelji i osobe sa kojima su u intimnim i/ili emotivnim vezama
  • Zaposleni u agenciji SmartPoint Adria, kao i članovi njihovih porodica do trećeg stepena srodstva, prijatelji i i osobe sa kojima su u intimnim i/ili emotivnim vezama.
  • Eksterni saradnici agencije SmartPoint Adria koji su na bilo koji način uključeni u realizaciju kampanje „TOTAL Majstorska radionica“, kao i članovi njihovih porodica do trećeg stepena srodstva, prijatelji i osobe sa kojima su u intimnim i/ili emotivnim vezama.
  • Učesnici koji nisu ostavili tačne podatke za identifikaciju.

 

NAGRADE:

Prvo mesto: Četiri dana na Kopaoniku (18. - 21. januar 2018.) za dve osobe, dve kape i dva para rukavica. Paket obuhvata smeštaj u apartmanima Vila Nikola na bazi tri noćenja, sa punim pansionom.

Drugo mesto: Muški paket: brendirana kapa, donji deo trenerke, majica i kombinezon; Ženski paket: brendirana kapa,  donji deo trenerke, majica i prsluk.

Treće mesto: Odgovarajuće TOTAL ulje za zamenu u količini koju je propisao proizvođač.

Jedan učesnik može osvojiti samo jedan tip nagrade.

Samo jedan član porodice može dobiti nagradu, te nagrade ne mogu dobiti dva člana porodice koja živi na istoj adresi.

Samo punoletni državljani Republike Srbije mogu da osvoje nagrade.

Ukoliko učesnik nije ostavio tačne podatke, biće diskvalifikovan i organizator će kontaktirati sledećeg učesnika sa najboljim rezultatom na Top listi radi preuzimanja nagrade.

Ukoliko postoji osnovana sumnja u regularnost rezultata, organizator ima pravo da pozove dobitnike da još jednom odigraju igru pred organizatorom i zaposlenima iz kompanije Total. U slučaju da dobitnik nagrade odbije da to učini, biće diskvalifikovan i organizator će izabrati sledećeg dobitnika prema rezultatima iz Top liste.

Troškovi slanja nagrada su pokriveni na teritoriji Republike Srbije.

Glavna nagrada se ne može prenositi bez saglasnosti organizatora.

Kompanija Total Serbia d.o.o. je odgovorna samo za sadržaj koji je sama proizvela i postavila.

Kompanija Total Serbia d.o.o. i bilo koja treća strana uključena u razvoj i distribuiranje aplikacije koja beleži rezultate i strimuje ih na veb-sajtu www.total-serbia.rs ne prihvataju bilo kakvu odgovornost za štetu ili neispravnost koju učesnik može iskusiti, uključujući maliciozni softver (viruse) i funkcionalnost veb pretraživača.

Kompanija Total Serbia d.o.o. i agencija SmartPoint Adria u potpunosti su posvećene zaštiti identiteta i ličnih podataka svakog korisnika. Svi lični podaci učesnika su zaštićeni od strane kompanije Total Serbia d.o.o. i agencije SmartPoint Adria i neće biti deljeni niti objavljivani izvan kompanije Total Serbia d.o.o. i agencije SmartPoint Adria. Učestvovanjem u nagradnom takmičenju „TOTAL Majstorska radionica“, učesnici su svesni i u potpunosti saglasni sa time da ustupaju lične podatke na korišćenje.

 

U Beogradu,

Decembar 2017.

?? ?? ?? ??