Šta treba da znate o ugradnji i troškovima TNG-a

U ovoj epizodi “Majstorske radionice” dotakli smo jednu vrlo zanimljivu temu, a to je ugradnja TNG sistema u polovna vozila, odnosno, šta vlasnik vozila treba da zna pre nego što se odluči na ovaj korak, ili kupi polovno vozilo sa već ugrađenim TNG-om.

Jedan od najinteresantnijih aspekata za sve vlasnike vozila jeste i isplativost ovog sistema. Upravo iz tog razloga, potrudili smo se da napravimo okvirnu kalkulaciju za period od 5 godina, ili pređenih 50.000 km, za automobil sa prosečnom potrošnjom goriva na 100 km. Molimo Vas da imate u vidu da su cifre orijentacionog karaktera i da zavise od više faktora kao što su: potrošnja goriva, aktuelna cena goriva, izbor TNG uređaja koji se ugrađuje u automobil, specifični zahtevi u vezi sa ugradnjom, redovnost servisiranja i slično.

Primer kalkulacije okvirnih troškova za pet godina ili pređenih 50.000 km.

TROŠKOVI

VRSTA GORIVA

 

BENZIN

TNG

Potrošnja goriva na 100 km 10 l 11 l
Ukupan trošak za gorivo 6.000 EUR 3.410 EUR
Ugradnja TNG uređaja   350 EUR
5 redovnih servisa   130 EUR
Atest   100 EUR
Reatest   50 EUR

UKUPAN TROŠAK

6.000 EUR

4.040 EUR

Na ukupan trošak potrebno je dodati oko 10% za troškove rezerve benzina u rezervoaru.
Za vozače koji prelaze 20-30.000 km godišnje postoji verovatnoća da će na pređenih 100.000 km biti potrebna zamena dizni i isparivača. Zamena dizni i isparivača kreće se od 12.5 EUR, za svaki.

* Cene goriva uzete su na dan 7. novembra 2017. godine i mogu varirati od pumpe do pumpe.

Total i Elf kontakt