Skip to content

6 korisnih saveta za kupca i prodavca polovnog automobila

6 korisnih saveta za kupca i prodavca polovnog automobila

 

Kupovina polovnog automobila je prilično složen proces koji zahteva da obratite pažnju na sve detalje. Nekoliko korisnih saveta kada su u pitanju izgled i funkcionalnost vozila obradili smo u našim video tutorijalima, dok smo se u tekstu koji sledi usredsredili na još jedan važan aspekt, a to su stvari koje najčešće zaboravimo ili nismo ni svesni da su nam potrebne prilikom obavljanja samog kupoprodajnog procesa.

Poređenje podataka

Ne zaboravite da uporedite sve navedene podatke o vozilu, kao i podatke iz saobraćajne dozvole i lične karte vlasnika automobila sa podacima koji su navedeni u kupoprodajnom ugovoru. U slučaju da prodavac nije ujedno i vlasnik vozila, već ovlašćeno lice, onda mora priložiti na uvid ličnu kartu i original ovlašćenje koje mora imati delovodni pečat sa brojem pod kojim je ugovor zaveden kod javnog beležnika.

Pravni status vozila

Proverite da li u ugovoru stoji klauzula da vozilo nije otuđeno ili opterećeno založnim pravom jer Vam u slučaju neizmirenog duga mogu oduzeti vozilo. Pravni status vozila možete proveriti u Registru založnog prava na veb-sajtu Agencije za privredne registre.

Pravni status vozila

 

Ispravnost novčanica

Prodavac bi trebalo odmah po prijemu novca da proveri njegovu ispravnost. Najbolje je odmah otići sa kupcem u menjačnicu ili prepustiti proveru agenciji za posredovanje i registraciju vozila. Obavezno proverite da u ugovoru stoji klauzula da je prodavac primio novac.

Primopredaja i stanje vozila

Prodavac je dužan da kupcu preda saobraćajnu dozvolu, polisu osiguranja, ključ i rezervni ključ. Ukoliko se vozilo preuzima odmah, prodavac se štiti tako što se u ugovoru navodi da je vozilo preuzeto po viđenju u nađenom stanju, kao i šta je sve predato kupcu. Ukoliko se preuzimanje vozila odlaže iz bilo kog razloga, neophodno je navesti u ugovoru da za eventualnu štetu do preuzimanja vozila odgovara prodavac.

Primopredaja i stanje vozila

 

Visina poreske osnovice

Nakon potpisivanja ugovora, imate rok od 15 dana da platite porez na prenos apsolutnih prava u poreskoj upravi u opštini prodavca. Visina poreza za fizička lica iznosi 2.5% od vrednosti vozila prema zvaničnom katalogu AMSS-a, ili od vrednosti navadene u ugovoru u slučaju da je ona veća od kataloške vrednosti. Zato obratite pažnju da li se u ugovoru navodi vrednost koja je veća od kataloške, imajući u vidu da će kao takva biti uzeta kao osnovica za oporezivanje.

deklaracija za vozila

 

Izlazna deklaracija za vozila iz inostranstva

Ukoliko kupujete automobil iz inostranstva, pored ostale neophodne dokumentacije, obavezno nabavite i izlaznu deklaraciju kojom se garantuje da je automobil izvezen iz zemlje i da više nije u bilo čijem vlasništvu u zemlji u kojoj se kupuje. Ovo je naročito važno jer se može desiti da inostrani vlasnik vozila prijavi krađu posle nekog vremena i napravi Vam problem.

Nadamo se da su Vam ovi saveti koje smo izdvojili za Vas bili korisni. Voleli bismo da čujemo i Vaše mišljenje i iskustva koji nam pomažu da obogatimo i unpredimo sadržaj koji kreiramo za Vas. Zato budite slobodi da nas kontaktirate, bilo putem veb-sajta, zvaničnog YouTube kanala ili naše Facebook stranice.

 

Total kontakt