Skip to content

Lampice na instrument tabli koje se ne smeju zanemariti

Svedoci smo razvoja tehnolohije i novih inženjerskih dostignuća koja su učinila naše automobile sofisticiranijim i funkcionalnijim, ali i složenijim za upravljanje i, uopšte, razumevanje. Sa druge strane, ubrzani tempo života ne ostavlja previše vremena da se bavimo proučavanjem uputstava i čitanjem literature koja nam pomaže da bolje razumemo naš automobil i znamo kako da sa njim postupimo u svakom trenutku. Jedna od stvari koje kao vozači često zanemarujemo jeste upoznavanje sa simbolima na instrument tabli, verovatno obeshrabreni činjenicom da ih ima preko 140. Međutim, moramo biti svesni da među tih 140 lampica postoje i one koje ukazuju na ozbiljan problem po našu bezbednost.

Lampice na instrument tabli koje se ne smeju zanemariti

 

Koliko je vozače prestao da interesuje ovaj segment poznavanja automobila, pokazuju i novija istraživanja došla su do podatka da se 9 od 10 vozača u nekom trenutku našlo u situaciji da im se pojavi simbol koji ne prepoznaju. Kao neke od simbola koji za većinu vozača predstavljaju misteriju, istraživanja navode nizak pritisak u pneumaticima, problem sa filterom čestica kod dizela, “check engine” koji ukazuje na problem sa motorom i lampica koja upozorava na problem sa kočionim sistemom.

U nastavku ovog teksta potrudili smo se da obuhvatimo neke od najvažnijih simbola upozorenja na instrument tabli koje nikako ne bismo smeli zanemariti. Međutim, imajte u vidu da veoma slični simboli ne znače isto kod svih modela automobila, kao i da postoje izvesne razlike kod automobila koji se proizvode za američko, evropsko i tržište drugih delova sveta.

 

Opasnost od pregrevanja motora

Opasnost od pregrevanja motora

Ukoliko vam zasvetli ova lampica u crvenoj boji, potrebno je da što pre isključite motor. Proverite nivo rashladne tečnosti i da li je došlo do curenja iste. Po potrebi dolijte vodu (ili antifriz, odnosno rashladnu tečnost) prema preporuci proizvođača. Ista ova lampica u plavoj boji znači da motor nije postigao optimalnu radnu temperaturu i da treba izbegavati oštriju vožnju.

 
 

Problem sa kočionim sistemom

Problem sa kočionim sistemom

Ova lampica je normalno aktivna ukoliko ste ativirali ručnu kočnicu. Međutim, ukoliko niste, instrument tabla će Vas upozoriti da postoji problem. Proverite da li ste spustili ručnu kočnicu do kraja i da li je nivo kočione tečnosti odgovarajući. Svakako posetite Vašeg servisera koji će ispitati u čemu je problem.

 
 

Nedovoljan pritisak ulja u motoru

Nedovoljan pritisak ulja u motoru

Normalno je da ova lampica zasvetli kada date kontakt i nekoliko sekundi nakon paljenja motora. Međutim, ukoliko se ova lampica upali u toku vožnje, morate se zaustaviti što pre, proveriti nivo ulja u motoru i po potrebi doliti odgovarajuću količinu motornog ulja. Nakon dolivanja, možete nastaviti sa vožnjom. Ukoliko se lampica posle nekoliko minuta ne ugasi, obavezno idite u servis jer nedovoljan pritisak ulja može ozbiljno oštetiti motor.

 
 

Problem sa napajanjem električnom energijom

Problem sa napajanjem električnom energijom

Ova lampica će zasvetleti ukoliko se javi bilo kakav problem sa akumulatorom ili alternatorom. Ukoliko po paljenju ova lampica, koja se normalno ugasi nakon nekoliko sekundi, nastavi da svetli, obavezno odvezite automobil kod svog majstora. U suprotnom, rizikujete da se akumulator potpuno isprazni i ošteti.

 
 

Problem sa upravljačkim sistemom

Problem sa upravljačkim sistemom

Ova lampica se aktivira ukoliko se javi problem u upravljačkom sistemu. Bez odlaganja morate otići u servis da se problem ispita i otkloni.

 
 

Nizak nivo rashladne tečnosti

Nizak nivo rashladne tečnosti

Dok će vas ova lampica u žutoj boji upozoriti da proverite nivo rashladne tečnosti, odnosno antifriza, kada zasvetli u crvenoj boji znači da je situacija već postala alarmantna i da pod hitno treba doliti odgovarajuću količinu.

 
 

Nizak nivo kočione tečnosti

Nizak nivo kočione tečnosti

Ova lampica upozorava na nizak nivo kočione tečnosti. Morate otići u servis.

 
 

Ključ i pokretanje motora

Ključ i pokretanje motora

Ova i slične lampice na kojima se vidi ključ i katanac mogu upozoravati na razne probleme kao što je problem sa startovanjem motora, problem sa imobilajzerom, nedostatak ključa u bravi i slično. Izgled ove lampice zavisi od proizvođača i vrste ključa. Konsultujte uputsvo proizvođača za tačan opis problema.

 
 

Sistem vazdušnih jastuka

Sistem vazdušnih jastuka

Nemojte odlagati posetu servisu ukoliko ova lampica zasvetli jer ona ukazuje na grešku u sistemu vazdušnih jastuka. Iako Vam možda na prvi pogled ne deluje kao problem koji zahteva hitno rešavanje, bolje je da se ne nađete u situaciji da Vam vazdušni jastuci zaista zatrebaju.

 
 

Sigurnosni pojas

Sigurnosni pojas

Ovaj poslednji, ali ne i najmanje bitan simbol upozoriće Vas da niste vezali pojas. Ne dozvolite sebi da zbog nemara ugrozite ličnu bezbednost.

 

Lampice na instrument tabli koje se ne smeju zanemariti

 

Najtoplije preporučujuemo da, ako već nemate vremena da detaljno proučavate uputstvo koje ste dobili uz automobil, barem ga uvek imajte kod sebe i konsultujte za sve eventualne nedoumice.

Nadamo se da su Vam ovi saveti bili korisni. Slobodno nas kontaktirajte za sva pitanja, nedoumice i sugestije

Total kontakt